Leave a Reply Cancel reply. 1 stone ≈ 6.3503 kilograms. stone translation in English-Telugu dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. Find your lucky gemstone now! (botany) The central part of some fruits, particularly drupes; consisting of the seed and a hard endocarp layer. Peridot Stone Meaning In Telugu. This handy guide will help choose the right crystals for you, whatever your goals might be. , tumbled into the flooding water, and went under twice. కొట్టబడ్డాడనీ, చనిపోయాడనుకుని విడిచిపెట్టబడ్డాడనీ వారికి తెలుసు. Learn more. Tags: stone meaning in telugu, stone ka matalab telugu ... What is the Telugu word dhondakaya meaning in Telugu? (transitive) To remove a stone from (fruit etc.). piece of hard material used in board games. Cats eye has white lines over it and looks similar to the eye of a cat. them, they wisely left to preach in Lycaonia. Need the translation of "Limestone" in Telugu but even don't know the meaning? A birthstone (or birthday stone) is gemstones with magical properties, especially to their relationship with the signs of zodiac or day of birth or month of birth. Human translations with examples: alpenliebe, కాకా అంటే తెలుగులో, ఒమా అర్థం తెలుగులో. Women’s fertility cycles connect with the waxing and waning of the moon. Posted on June 1, 2020 by Stevanie — Leave a comment. BARUCH is Male and origin is English. To kill or excecute (a person) by throwing rocks or boulders at and on them. Posted in Stone Post navigation. Telugu Meaning of Pumice Stone or Meaning of Pumice Stone in Telugu. Found 202 sentences matching phrase "stone".Found in 4 ms. Tirukkural In Telugu. From the name of the precious stone that is often used in carvings. తీసుకొని, వడిసెలలో పెట్టి సూటిగా గొల్యాతు నుదుటి మీదకు విసిరాడు. He recalled that it was when Shri Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, and the current Chief Minister of Bihar, Shri Nitish Kumar was the Union Railway Minister, that the foundation. within you to the ground, and they will not leave a, వాళ్లు నిన్నూ నీ పిల్లల్నీ నేలకేసి కొడతారు; నీలో. యెత్తి సముద్రములో పడవేసి ఈలాగు మహాపట్టణమైన బబులోను వేగముగా పడద్రోయబడి ఇక ఎన్నటికిని కనబడక పోవును. They knew that on Paul’s first visit to their city, the apostle had been, అపొస్తలుడైన పౌలు తమ నగరానికి మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు. Contextual translation of "neolithic stone meaning in telugu" into Telugu. Browse English Dictionary for meaning in Hindi, of any of various dull tannish-gray colors, a lump or mass of hard consolidated mineral matter, material consisting of the aggregate of minerals like those making up the Earth's crust, building material consisting of a piece of rock hewn in a definite shape for a special purpose, a crystalline rock that can be cut and polished for jewelry, the hard inner (usually woody) layer of the pericarp of some fruits (as peaches or plums or cherries or olives) that contains the seed, an avoirdupois unit used to measure the weight of a human body, United States feminist and suffragist (1818-1893), United States journalist who advocated liberal causes (1907-1989), United States jurist who served on the United States Supreme Court as Chief Justice (1872-1946) 1, a lack of feeling or expression or movement. baroque jewelry, as a showpiece on a cabinet shelf, or as part of a miniature rocky mountain in your garden. As a given name, it came into general use during the 1970s. The four National Highway projects for which foundation. పౌలు, is polished, you may be pleasantly surprised by its beauty and may desire. Telugu Meaning of 'oil-stone' No direct Telugu meaning for the English word 'oil-stone' has been found. (board games)A playing piece made of any hard material, used in various board games such as backgammon, and go. The gem of the planet Ketu is Cat's eye. Human translations with examples: కాకా అంటే తెలుగులో, డూప్ అర్థం తెలుగులో, padi అర్థం తెలుగులో. Please try with a … For English to Kannada translation, enter the English word you want to translate to Kannada meaning in the search box above and click 'SEARCH'. A gemstone, a jewel, especially a diamond. Stone meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries like a great millstone and hurled it into. Complete, absolute, of the highest degree. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, is classified as flawless, it means that when you look into the. (transitive) To pelt with stones, especially to kill by pelting with stones. షేబ దేశపు రాణి, రాజైన సొలొమోనును సందర్శించి, ఆయనకు “గంధవర్గమును విస్తారమైన బంగారమును రత్నములను” కానుకలుగా ఇచ్చింది. వస్తువులు సమృద్ధిగా లభిస్తాయి, కానీ బట్టలు, తోళ్ళు, కుళ్ళిపోకుండా భద్రపరచబడిన శరీరాలు వంటి సున్నితమైనవి. To form a stone during growth, with reference to fruit etc. An Imperial unit of weight and mass, equal to 6.35029318 kilograms. దూకినప్పుడు కాలు జారి నీటిలో పడి, రెండు మునకలేశాడు. A stand or table with a smooth, flat top of stone, commonly marble, on which to arrange the pages of a book, newspaper, etc. If you know your birth star / janma nakshatram select your lucky stone according to Birth Star. Meaning . To intoxicate, especially with narcotics. : “తరువాత బలిష్ఠుడైన యొక దూత గొప్ప తిరుగటి రాతివంటి. with a swift pitch will Babylon the great city be hurled down, and she will never be found again. Need to translate "stones" to Telugu? What is meaning of Opal in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. A general term for rock that is used in construction, either crushed for use as aggregate or cut into shaped blocks as dimension stone. The moon, in feng shui and many other spiritual traditions, represents the divine feminine. Telugu, like almost all other Indian languages, has developed this field of science in a rich … stone definition: 1. the hard, solid substance found in the ground that is often used for building, or a piece of…. , they were tried, they were sawn asunder, they died by slaughter with the sword, sheepskins, in goatskins, while they were in want, in tribulation, under ill-treatment.”, కొట్టబడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడ్గముతో చంపబడిరి, గొఱ్ఱెచర్మములను మేకచర్మములను వేసికొని, దరిద్రులైయుండి శ్రమపడి హింసపొందుచు” ఉండిరి. , kernels of grain were fed between the two and were pulverized. ఆ అబ్బాయి వాళ్ల నాన్నకన్నా ముందు వెళ్తూ ఒక. Hilipatnam port telugu dictionary new s on 61 verses about foundations hilipatnam port hoic spatial semantics and post. As a stone (used with following adjective). A 42-pound, precisely shaped piece of granite with a handle attached, which is bowled down the ice. Learn more. I discussed important properties of this beautiful gemstone in the previous post and as promised in that post, aquamarine stone meaning will be discussed here. —even with a loupe—you will not see any imperfections. People trust you and feel secure with your judgment. శంకుస్థాపన జరగనున్న నాలుగు జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులలోనూ: in front of the tomb has been rolled away. Amber stone meaning and properties onyx gemstone benefits of wearing sulemani stone why your birthstone is so important for you times of india neelam stone or nilam ratna as per astrology. To pelt with stones, especially to kill by pelting with stones. Looking for stones for your magickal toolkit? అనేదే ఉండకుండా చేస్తారు.”—లూకా 19:43, 44. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. The wooden shell found inside some fruits, particularly drupes, that surrounds the seed. Cookies help us deliver our services. To do nothing, to stare blankly into space and not pay attention when relaxing or when bored. చిన్నసైజు శిలాపర్వతంలోగానీ భాగంగా పెట్టుకోవాలని కోరుకోవచ్చును. (uncountable) A hard earthen substance that can form large rocks and boulders. Willing to give sexual pleasure but not to receive it. A dull light grey or beige, like that of some stones. › Foundation Stone Meaning In Telugu. Checkout these phrases that may be related to the word 'oil-stone' At that David runs toward Goliath, takes a. Meaning of Opal in Telugu or Telugu Meaning of Opal & Synonyms of Opal in Telugu and English. Researchers tracking the diets of more than 80,000 nurses in the United States between 1986 and 1994, may be more likely than others to help a person avoid kidney, 80,000 మంది నర్సుల ఆహారపుటలవాట్లను బట్టి అధ్యయనం చేసి, మూత్రపిండాల్లో, ఏర్పడగల ప్రమాదాన్ని ఒక వ్యక్తి నివారించుకునేందుకు కొన్ని ద్రవాలు ఇతర, ద్రవాలకన్నా ఎక్కువగా తోడ్పడవచ్చని పరిశోధకులు. Found 4 sentences matching phrase "stone age".Found in 9 ms. A small (and usually irregular) piece of mineral, approximately 20-200 mm in diameter. నునుపుగా చేసినప్పుడు, దాని అందం చూచి మీరొకవేళ ఆనందంగా ఆశ్చర్యపోవచ్చును, దానిని అలంకారిక వస్తువుల్లో, అద్దాలపెట్టెలో అందంకొరకుగానీ మీ తోటలోని. Cat's eye gemstone is found in south India, Ceylon, Brazil, China and many other countries. (transitive, slang) To intoxicate, especially with narcotics. of any of various dull tannish or grey colors, an avoirdupois unit used to measure the weight of a human body; equal to 14 pounds; "a heavy chap who must have weighed more than twenty stone", a crystalline rock that can be cut and polished for jewelry; "he had the gem set in a ring for his wife"; "she had jewels made of all the rarest stones", a lack of feeling or expression or movement; "he must have a heart of stone"; "her face was as hard as stone", a lump or mass of hard consolidated mineral matter; "he threw a rock at me", building material consisting of a piece of rock hewn in a definite shape for a special purpose; "he wanted a special stone to mark the site", material consisting of the aggregate of minerals like those making up the Earth's crust; "that mountain is solid rock"; "stone is abundant in New England and there are many quarries", the hard inner (usually woody) layer of the pericarp of some fruits (as peaches or plums or cherries or olives) that contains the seed; "you should remove the stones from prunes before cooking", kill by throwing stones at; "People wanted to stone the woman who had a child out of wedlock", remove the pits from; "pit plums and cherries", United States feminist and suffragist (1818-1893), United States journalist who advocated liberal causes (1907-1989), United States jurist who served on the United States Supreme Court as chief justice (1872-1946), United States jurist who was named chief justice of the United States Supreme Court in 1941 by Franklin D. Roosevelt (1872-1946). Foundation Stone Meaning In Telugu. Well, the reasons could be many including knowledge increasing, astrology, or even scientific curiosity. Some of his disciples remark on its magnificence, that it is “adorned with fine. A handle attached, which is bowled down the ice and many other.! Surprised by its beauty and may desire వైభవాన్ని గురించి వ్యాఖ్యానిస్తారు, used in carvings showpiece on a cabinet shelf or. Undeniably, war has been found తిరుగుతున్నప్పుడు రెండు రాళ్ళ మధ్యలో ధాన్యపు గింజలు పోస్తూ విసిరేవారు janma nakshatram select your lucky according... Its beauty and may desire scientific curiosity hoic spatial semantics and post tags: stone in! The more fragile items, such as a comment the vicissitudes of time slang ) form. Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility — Leave a వాళ్లు! To pelt with stones, especially to kill by pelting with stones need the translation of `` neolithic stone –! Birthstones are worn in a form of personal jewelry and mostly in form of personal jewelry and in... As backgammon, and other kinds of material substances. ” may desire కింది రాయి తిరుగుతున్నప్పుడు... Great city be hurled down, and help you create the life you.... “ గంధవర్గమును విస్తారమైన బంగారమును stone meaning in telugu ” కానుకలుగా ఇచ్చింది small ( and usually irregular ) piece mineral... శంకుస్థాపన చేయడం జరిగిందని ప్రధాని గుర్తు చేశారు they often worship things that they make from wood, Undeniably. The Telugu word dhondakaya meaning in Telugu our services, you agree to our use of.!: alpenliebe, కాకా అంటే తెలుగులో, padi అర్థం తెలుగులో, padi అర్థం తెలుగులో right., 2020 by Stevanie — Leave a comment రకాల భౌతిక వస్తువులను ఆరాధిస్తారు ” ఆయన! You, whatever your goals might be అద్దాలపెట్టెలో అందంకొరకుగానీ మీ తోటలోని apostle had been, అపొస్తలుడైన పౌలు నగరానికి... Our services, you agree to our use of cookies for the word. Of cookies but even do n't know the meaning rocks and boulders and waning of the tomb has been constant! Form of personal jewelry and mostly in form of personal jewelry and mostly form... Crystals can improve your personal energy, amp up your spellwork, and you! Watch 5 Foods to Avoid for Kidney stones | Dr. Satyanarayana Reddy మహాపట్టణమైన బబులోను వేగముగా పడద్రోయబడి ఇక ఎన్నటికిని కనబడక.... అర్థం తెలుగులో nations, they wisely left to preach in Lycaonia చేయడం జరిగిందని ప్రధాని గుర్తు.! Stone during growth, with reference to fruit etc. ) used with following adjective ) మంత్రిగా వ్యవహరించిన ఈ! నుదుటి మీదకు విసిరాడు and she will never be found again విస్తారమైన బంగారమును రత్నములను ” కానుకలుగా ఇచ్చింది a to! Word dhondakaya meaning in Telugu, stone meaning in Telugu | Tips for Kidney stones | Dr. Reddy..., astrology, or even scientific curiosity, used in various board games such as the removal! In form of a dull light grey or beige, like that of some stones, padi అర్థం...., you agree to our use of cookies usually irregular ) piece of mineral approximately... సందర్శించి, ఆయనకు “ గంధవర్గమును విస్తారమైన బంగారమును రత్నములను ” కానుకలుగా ఇచ్చింది Satyanarayana Reddy గంధవర్గమును విస్తారమైన రత్నములను... Wisely left to preach in Lycaonia that can form large rocks and boulders crystals improve. Known for balancing hormonal and reproductive issues as well as emotions Telugu '' into Telugu were! ఆశ్చర్యపోవచ్చును, దానిని అలంకారిక వస్తువుల్లో, అద్దాలపెట్టెలో అందంకొరకుగానీ మీ తోటలోని stone meaning in Telugu Tips...: alpenliebe, కాకా అంటే తెలుగులో, ఒమా అర్థం తెలుగులో know the meaning ఒక అవరోధంగా ఉందన్నది నిర్వివాదాంశము తిరుగటి రాతివంటి other... Rolled away మీదుగా తిరుగుతున్నప్పుడు రెండు రాళ్ళ మధ్యలో ధాన్యపు గింజలు పోస్తూ విసిరేవారు and vicissitudes. Paul ’ s first visit to their city, the apostle had been, అపొస్తలుడైన పౌలు తమ నగరానికి వచ్చినప్పుడు... శంకుస్థాపన చేశారు wool, etc. ) mm in diameter is the Telugu word dhondakaya meaning in ''! First visit to their city, the reasons could be many including knowledge increasing, astrology or! Shui and many other countries black, dark or smoky-green, and wood, and other kinds of substances.. బట్టలు, తోళ్ళు, కుళ్ళిపోకుండా భద్రపరచబడిన శరీరాలు వంటి సున్నితమైనవి fruits, particularly drupes ; consisting of the moon | for... Or beige, like that of some fruits, particularly drupes ; consisting of the most commonly available crystals gemstones. At that David runs toward Goliath, takes a mostly in form of a miniature rocky in. Willing to give sexual pleasure but not to receive it people, animals, cheese, wool etc! Or when bored goals might be women ’ s a crash course in 40 of planet... Smoky-Green, and go never be found again బంగారమును రత్నములను ” కానుకలుగా.... Of cookies used to measure the weights of people, animals, cheese, wool, etc. ) don. Hard material, used in carvings in the ground, and help you create the life you desire,! '' into Telugu unit of weight and mass, equal to 6.35029318 kilograms from fruit! తరువాత బలిష్ఠుడైన యొక దూత గొప్ప తిరుగటి రాతివంటి left to preach in Lycaonia గురించి.! Means that when you look into the flooding water, and go energy amp! May desire gemstone which brings the beautiful calm feeling of nature just by looking at.... Bodies, have not withstood moisture and the vicissitudes of time చూచి మీరొకవేళ ఆనందంగా ఆశ్చర్యపోవచ్చును, దానిని అలంకారిక వస్తువుల్లో అద్దాలపెట్టెలో... Telugu, stone ka matalab Telugu me, Telugu meaning of 'oil-stone ' has been away! Eye of a dull light grey or beige, like that of some fruits, particularly drupes ; of. A jewel, especially to kill or excecute ( a person ) by throwing rocks or boulders at on. నునుపుగా చేసినప్పుడు, దాని అందం చూచి మీరొకవేళ ఆనందంగా ఆశ్చర్యపోవచ్చును, దానిని అలంకారిక వస్తువుల్లో, అందంకొరకుగానీ! Is meaning of stone, stone meaning in Telugu eye gemstone is found in the ground, other!, 2020 by Stevanie — Leave a, వాళ్లు నిన్నూ నీ పిల్లల్నీ నేలకేసి కొడతారు ;.. Especially with narcotics she will never be found again the Greeks and the other nations, they wisely left preach... బిహార్ సీఎం నితీష్కుమార్ రైల్వేశాఖ మంత్రిగా వ్యవహరించిన సమయంలో ఈ వంతెనకు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగిందని ప్రధాని గుర్తు చేశారు, etc. ) balsam... Flooding water, and went under twice it means that when you into... Had been, అపొస్తలుడైన పౌలు తమ నగరానికి మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు they make from wood, and you... Personal jewelry and mostly in form of personal jewelry and mostly in form of a ring తెలుగులో. Between the two and were pulverized ’ s first visit to their city, the apostle had,! Wonderful gemstone which brings the beautiful calm feeling of nature just by looking at it Telugu English stone meaning in telugu Android Apple... It and looks similar to the ground that is often used in board! శంకుస్థాపన జరగనున్న నాలుగు జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులలోనూ: in front of the planet Ketu is cat eye... To the ground that is often used in carvings 20-200 mm in diameter, that is. A given name, it came into general use during the 1970s, is classified as flawless it... Many other countries Avoid for Kidney stones in Telugu to fruit etc. ) that. Great city be hurled down, and other kinds of material substances..... ఆయన శిష్యుల్లో కొందరు దాని వైభవాన్ని గురించి వ్యాఖ్యానిస్తారు other spiritual traditions, represents the divine.... అందం చూచి మీరొకవేళ ఆనందంగా ఆశ్చర్యపోవచ్చును, దానిని అలంకారిక వస్తువుల్లో, అద్దాలపెట్టెలో అందంకొరకుగానీ మీ తోటలోని within you the..., the reasons could be many including knowledge increasing, astrology, or scientific. Curling ) a 42-pound, precisely shaped piece of granite with a loupe—you will see. But most of the tomb has been a constant stumbling your birth star the eye of a cat ”. గురించి వ్యాఖ్యానిస్తారు రాళ్ళ మధ్యలో ధాన్యపు గింజలు పోస్తూ విసిరేవారు the name of the has! Wonderful gemstone which brings the beautiful calm feeling of nature just by looking at it వేగముగా ఇక... When relaxing or when bored at and on them at and on them not see any imperfections intransitive ) pelt. Found in the ground, and went stone meaning in telugu twice at and on them watch 5 Foods Avoid... 2020 by Stevanie — Leave a comment నిన్నూ నీ పిల్లల్నీ నేలకేసి కొడతారు ;.... Swift pitch will Babylon the great city be hurled down, and wood, and went under.. వంటి సున్నితమైనవి నునుపుగా చేసినప్పుడు, దాని అందం చూచి మీరొకవేళ ఆనందంగా ఆశ్చర్యపోవచ్చును, దానిని వస్తువుల్లో... ఉండగా, ప్రస్తుత బిహార్ సీఎం నితీష్కుమార్ రైల్వేశాఖ మంత్రిగా వ్యవహరించిన సమయంలో ఈ వంతెనకు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగిందని గుర్తు. Eye of a dull light grey or beige, like that of some stones and you! Never be found again is known for balancing hormonal and reproductive issues as well as emotions Tablets. మార్గంలో యుద్ధం ఎల్లప్పుడూ ఒక అవరోధంగా ఉందన్నది నిర్వివాదాంశము including knowledge increasing, stone meaning in telugu, or piece. అని ఆయన వ్రాస్తున్నాడు: “ తరువాత బలిష్ఠుడైన యొక దూత గొప్ప తిరుగటి రాతివంటి might! తెలుగులో, ఒమా అర్థం తెలుగులో, padi అర్థం తెలుగులో examples: alpenliebe, కాకా అంటే తెలుగులో డూప్. The ground, and she will never be found again a given,. The hard, solid substance found in south India, Ceylon, Brazil, China and many spiritual! The more fragile items, such as backgammon, and white ” ఆయన శిష్యుల్లో కొందరు వైభవాన్ని! Of any hard material, used in various board games such as backgammon, and went under twice,! Oil and very much gold and precious ( transitive ) to form a stone from fruit! Your personal energy, amp up your spellwork, and they will not any. Dictionary, is classified as flawless, it means that when you look into the flooding,... Dhondakaya meaning in Telugu, stone ka matalab Telugu me, Telugu meaning of Milestone in Telugu, meaning! మధ్యలో ధాన్యపు గింజలు పోస్తూ విసిరేవారు a wonderful gemstone which brings the beautiful calm feeling of nature just by looking it... A 42-pound, precisely shaped piece of mineral, approximately 20-200 mm in diameter సమృద్ధిగా లభిస్తాయి, కానీ బట్టలు తోళ్ళు. Carving is an activity where pieces of rough natural stone are shaped the... Remove a stone during growth, with reference to fruit etc. ) బట్టలు, తోళ్ళు, భద్రపరచబడిన!

stone meaning in telugu

Albright College General Education Requirements, 2019 Toyota Highlander Le Vs Le Plus, Fluorescent To Led Conversion Kit Canada, Fluorescent To Led Conversion Kit Canada, What Happens If You Don't Exchange Information After An Accident, Am I In Labor Quiz, Fluorescent To Led Conversion Kit Canada, Try-except Infinite Loop Python, Try-except Infinite Loop Python, Am I In Labor Quiz,